Top menu

Ridklubben Udden » Anläggning » Anläggningsregler

Submenu

 

Anläggningsregler

Välkommen att rida och köra på vår anläggning! För att allting ska fungera på ett säkert och trevligt sätt har vi några regler som måste följas.

 

Anläggningskort

Bakgrund

Alla som med häst regelbundet utnyttjar Ridklubben Uddens anläggningar ska ha ett giltigt anläggningskort. Detta gäller till exempel vid:

Syftet med reglerna kring anläggningskort är att reglera de rättigheter och skyldigheter som medlem har för att utnyttja klubbens anläggningar. Syftet med avgiften för anläggningskort är att intäkten skall bidra till kostnader för drift och investering i anläggningen.

Ridklubben svarar för att anläggningen är i gott skick. Under sommarens semesterperiod kan normalt visst underhåll ej utföras. Det kan till exempel gälla vattning och harvning.

För ridning i ridskolans regi krävs inget anläggningskort. Den som har anläggningskort skall vara antecknad på listan som är uppsatt i ridhuset.

Anläggningskortet är personligt och avser ryttare/kusk. En ryttare eller kusk kan ha flera hästar.

Rättigheter

Om du har anläggningskort så får du:

Skyldigheter

Du som har anläggningskort ska:

Ryttare som inte respekterar gällande skyldigheter förverkar sin rättighet att använda anläggning. Erlagd anläggninsavgift återbetalas ej.

Ridhusregler

Utnyttjande av anläggningen vid enstaka tillfälle

Möjlighet finns för ryttare att för enstaka tillfälle betala avgift och få rätt att utnyttja ridklubben anläggning enligt samma regler som gäller för anläggningskort. Ryttare som önskar utnyttja klubbens anläggning skall innan ridpasset påbörjas ha betalt anläggninsavgift. Detta gäller vid allt utnyttjande av ridhus, ridbanor eller terräng.

Anläggningsavgiten skall betalas till Uddens bg 5669 4839, ange namn och vilket datum som avses. Medtag kvitto! Under tider då anläggningen är bemannad går det också att betala kontant till Uddens personal. Priser framgår av vår prislista.

Ryttare och kusk som inte är medlem i Ridklubben Udden kan utnyttja anläggningen vid enstaka tillfälle, dock under förutsättning man är medlem i annan ridklubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Adress: Törnerums Gård, 395 95 Rockneby, Telefon kontoret: 0480-662 02, Telefon stallet: 0480-663 63