Top menu

Ridklubben Udden » Sektioner » Anläggningssektionen

Submenu

Anläggningssektionen

Om Anläggningssektionen

Anläggningssektion är ansvariga för Ridklubben Uddens anläggning - det är ett stort jobb att hålla koll på alla ridhus, ridbanor, stallar, lador mm, och dessutom på att maskiner och utrustning på anläggningen fungerar som de ska.

Stora ridhuset

Uddens stora ridhus är 24 x 70 meter stort

 

Anläggningssektionens arbetsnotor

Här nedan finns de arbetsnotor som AS utlyser för ideellt arbete på Udden. Genom att åta sig ett arbete genom en arbetsnota arbetar du för Uddens plustjänster- samlar poäng. Du kan läsa mer om Plustjänsterna under Medlem.

Är du intresserad av en arbetsnota, kontakta ansvarig.

Byte av boxväggar, kontaktperson Håkan Kronqvist, kronqvist.hakan@telia.com

 

 

 

Anläggningssektionen

Även om anläggningssektionen inte är en aktiv sektion med ledamöter eller möten, så har vi en person i styrelsen som är ansvarig för hur anläggningen sköts.

Just nu är Cathrine Lindberg ordförande i anläggningssektionen och du kan nå henne på telefon 070-8165007 samt cathrine.lindberg@kalmar.se

Adress: Törnerums Gård, 395 95 Rockneby, Telefon kontoret: 0480-662 02, Telefon stallet: 0480-663 63